Tisztújító Küldöttgyűlés!

 

MEGHÍVÓ

 Kedves Küldöttek!

 

Ezúton tájékoztatlak Benneteket, hogy  

összehívom a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társaságának 

(székhely:1088 Budapest, Vas u. 17.) 

 éves rendes küldöttgyűlését

  

Időpont: 2020. május 15. 13:00  

Helyszín: Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 14-20. Nagy tanácsterem (4. emelet)  

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai:

  1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása.
  2. A Vezetőség 2019. évi beszámolójának elfogadása.
  3. A pénzügyi, gazdasági szakember 2019. évi beszámolójának elfogadása.
  4. A 2020. évi költségvetés elfogadása.
  5. Elnök 2020. évi terveinek ismertetése.
  6. Az elnöki tisztújítás menetének ismertetése: a Jelölőbizottság bemutatása
  7. A Jelölő bizottság elnöke ismerteti a beérkezett jelöléseket és azt, hogy a jelöltek vállalták-e a jelölést, illetve tájékoztat a helyszíni jelölés szabályairól,
  8. A Szavazatszámláló bizottság 3 tagjának megválasztása
  9. A szavazás lebonyolítása. Szavazás az Elnök, az Alelnökök, Regionális koordinátorok és a Bizottságok vezetőinek személyéről
  10. Egyéb  

Amennyiben a fent jelzett időpontban a küldöttgyűlés nem határozatképes (nincs jelen a szavazásra jogosult tagok 50%-a +1 fő), úgy az ismételt küldöttgyűlést azonos napirendi pontokkal és azonos helyen, 2020. május 15-én 13:30-kor megtartjuk, amely a jelenlevő szavazati joggal rendelkezők számától függetlenül határozatképes.

Mint ahogy tudjátok, a küldöttek a küldöttgyűlésen nem helyettesíthetők, azaz szavazatukat csak személyesen adhatják le, szóbeli nyilatkozataikat is csak személyesen tehetik meg. A küldöttgyűlés napirendjén szereplő kérdéseket választóitokkal előzetesen vitassátok meg, és ennek eredményéről- előzetesen jelezve- tájékoztathatjátok a küldöttgyűlést. Az Elnököt, az Alelnököket, a Regionális koordinátorokat és a Bizottságok vezetőit 4 éves periódusra választja a küldöttgyűlés.

A jelöléseket 2020. május 1-ig 24:00 óráig kell eljuttatni Lehel-Gyöngyösi Judit főtitkár részére a judit.lehel@gyogytornaszok.hu, vagy levélben Társaságunk postai címére: MGYFT 1446 Budapest, Pf. 430. 

Letölthető dokumentumok:

Jelölő ajánlás elnök-alelnökök

Jelölő ajánlás bizottságok

Jelölő ajánlás regionális koordinátorok

Jelölést elfogadó előzetes nyilatkozat

Tájékoztatni szeretnélek, hogy a közhasznúsági jelentést megtekintés céljából a küldöttgyűlést megelőző 8 nappal a Társaság honlapján – www.gyogytornaszok.hu - közzétesszük. A tisztújítás, a beszámolók, és a költségvetés elfogadása mindannyiunk számára nagyon fontos ezért a sikeres küldöttgyűlés megtartása érdekében kérlek jelenjetek meg a gyűlésen! 

A Küldöttgyűlés nyilvános, ezért szeretettel várjuk mindazokat a tagokat, akik bepillantást szeretnének nyerni Társaságunk életébe, működésébe.

Kérünk Titeket, hogy részvételi szándékotokat küldjétek el a judit.lehel@gyogytornaszok.hu e-mail címre!  

A hivatalos napirendi pontokon kívül természetesen beszámolunk majd az év eseményeiről, illetve lehetőség lesz kötetlen beszélgetésre is. 

Üdvözlettel: Egyed Márta elnök

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu