Mobilappok felé fordul a magyar egészségügy

 Mobilappok felé fordul a magyar egészségügy  

2019-ben az EESZT olyan informatikai felületet – úgynevezett mobil gatewayt – alakít ki, amelyen keresztül a különböző platformokra készített alkalmazások elérhetik és felhasználhatják a Térben tárolt adatok meghatározott részét. Az új alkalmazások közvetlen, biztonságos kapcsolatot teremtenek majd a különböző EESZT modulok eléréséhez. Ezek az egészségügyi informatikai megoldások úgy javítják a lakosság egészségtudatosságát és az ágazati felhasználók egészségügyi információval  való ellátottságát, hogy közben a korszerű mobileszközök (okostelefon, tablet, stb.) használatának ösztönzéséhez ágazatai szinten is hozzájárulnak. A fejlesztő cégek az új felület felhasználásával olyan applikációkat is létrehozhatnak majd, amelyek segíthetnek a pácienseknek a gyógyszeradagolásban  vagy éppen  a következő recept kiváltására figyelmeztetnek, a kezelőorvosok pedig akár a saját okoseszközükön keresztül is beléphetnek az EESZT rendszerébe. „Az EESZT továbbfejlesztésének célja, hogy a piaci szereplők, alkalmazásfejlesztők bevonásával az ellátást javító, az orvos-beteg kapcsolatot megkönnyítő 21. századi szolgáltatások is elérhetővé váljanak. A Tér új képességét használó első alkalmazások várhatóan 2020-ban  lesznek majd elérhetők a magánfelhasználók számára. Az ilyen, és ehhez hasonló innovációk újabb jelentős lépések a hazai digitális egészségügyi rendszer fejlődésében” – véli Szabó Bálint, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ EESZT főosztályának vezetője.

Új funkció a medikai rendszerekben

2019. második felétől elérhetővé válik az EESZT-hez csatlakozott medikai rendszerek számára egy RSS (Really Simple Syndication/ nagyon egyszerű információmegosztás) csatorna, amelyen keresztül közvetlen jelzés érkezik az EESZT felhasználók számára a rendszer működéséről. A jelzés célja, hogy az EESZT-ben előforduló, a működést befolyásoló eseményekről (például üzemszünetek, tervezett, vagy nem tervezett leállások), a felhasználók gyorsan, egyértelműen értesüljenek, annak érdekében, hogy időben át tudjanak állni a megfelelő BCP folyamatokra. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy az alkalmazásokon keresztül, egy már elterjedt technológiát beépítve, az EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztály által közétett értesítések eljussanak közvetlenül a medikai rendszer felhasználóihoz. Cél, hogy a felhasználók a medikai rendszerekben jól láthatóan kapják meg az üzeneteket. Mindezt automatikus módon, anélkül, hogy nekik kelljen ellenőrizni az üzenetek státuszát. Az eseményjelző működését az ÁEEK az akkreditációs forgatókönyvbe beépíti, és folyamatosan ellenőrizni fogja.

Sikeresen lezajlottak az egyetemi gyakorlati EESZT oktatások

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi, a Gyógyszerésztudományi és a Fogorvostudományi karán valamint a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi karain is sikeresen lezajlott az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér (EESZT) használatának elméleti és gyakorlati oktatása. Az érintett karok ötödéves hallgatói az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) és az Egyetemek közös szervezésében megtartott órákon az EESZT szolgáltatásait számukra karonként egyedileg kialakított rendszeren keresztül ismerhették meg és gyakorolhatták. A tanórák helyszínéül szolgáló Egyetemek és az ÁEEK 2018 tavaszán kezdték el... > >

2019-ben is folytatódnak az EESZT kommunikációs kampányai

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ számára kiemelten fontos, hogy az általa üzemeltetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér hatékonyan tudja támogatni az azt használó intézmények és szakemberek napi munkáját. Az ÁEEK EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztálya folytatja a 2018-ban megkezdett edukációs kampányát az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér funkcióinak megismertetése céljából. Ennek érdekében 2019 második félévében a kommunikáció több csatornán történik majd. Reklám, valamint PR kampányokon keresztül segítjük az EESZT minél szélesebb körben való használatát. Továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk a lakosság megfelelő tájékoztatására, ezért legyártásra kerültek szórólapok, két különböző tartalommal, melyek kiszállítása közel 11 000 EESZT-hez csatlakozott egészségügyi intézménybe 2019. május végéig megtörtént. A szórólapok az EESZT funkcióinak megismertetését célozták meg. Az utánpótlása érdekében a kiadványok elektronikus formában is elérhetőek az EESZT Információs Portálján az alábbi képekre kattintva:

 

EESZT Üzemeltetési információk 

A 2019. június 14-i tervezett karbantartás során telepítésre került egy, az IAM gyorsítását eredményező csomag, melynek hatására a VMATRIX állományok feldolgozása során gyorsulásra lehet számítani.

Kontakt Center

Kérdése van?

Kérdezze kollégánkat írásban a helpdesk.eeszt@aeek.hu címen

vagy telefonon a +36 1 920 1050-es számon 

(H-CS: 8:00-16:30 és P: 8:00-14:00).

Munkaidőn kívül kérjük, hívja a 1818-as Kormányzati Ügyfélvonalat!

 

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu