Gyógytornászokat érintő jogszabályok

GYÓGYTORNÁSZ TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ JOGASZABÁLYOK
2014. január

1997. évi CLVI. Törvény - az egészségügyről

1997. évi XLVII. Törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

2003. évi LXXXIV. Törvény - az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

1992. évi XXXIII. Törvény - a közalkalmazottak jogállásáról

2006. évi XCVII. Törvény - a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaráról

1993. évi III. Törvény – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

1993. évi LXXIX. Törvény - a közoktatásról

356/2008. (XII.31.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról

295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet - az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet - a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól

15/2006. (IV.3.) OM. rendelet - alap és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

2/2004. (XI.17.) EüM. rendelet - az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

33/2013 EMMI rendelet - az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőség értékeléséről

18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet - az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet - az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet - az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

11/1997. (V. 28.) NM rendelet - a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet - az otthoni szakápolási tevékenységről

8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról 

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

Amennyiben bármelyik jogszabály részletei érdekli, használja ezt: Jogszabály kereső 

Feliratkozás hírlevélre

Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták Társasága
Bankszámlaszáma:
UniCredit Bank Hungary Zrt. - 10918001-00000062-61040005
Adószáma: 19007603-1-42
Székhely: 1088 Budapest, Vas u. 17.
Telefonszám: +36/1/411-1208
Nyitvatartás: H,K: 9-15 | Sze: 11-17 | Cs,P: 9-15
Postacím: 1446 Budapest, Pf.: 430
E-mail: info@gyogytornaszok.hu